:: Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete ::
Letöltések
Az Egyesület Kárrendezési Bizottságának Ügyrendje  
2017.05.22. küldöttgyűlési határozatok 
Tájékoztató az Egyesületbe történő belépéshez ( 2017 ) 
Az Egyesület 2016.05.23. napjától hatályos Alapszabálya 
Panaszkezelési Szabályzat 
Nyilatkozat az éves díjfizetés vállalásához (kitöltve, aláírva kérjük megküldeni az Egyesületnek) 
2016. évi beszámoló 
Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés 2016. 
Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés 2016 táblázatai 
Mübse Területi küldöttek névsora 
Elnökségi határozat a 2017. évi kármentességi díjengedményről 
Az Egyesület 2017.05.22. napjától hatályos Biztosítási Feltétele 
Az Egyesület 2016.05.23. napjától hatályos Biztosítási Feltétele 
MNB határozat 
Választási Szabályzat 
A Biztosító Egyesületre vonatkozó törvényi rendelkezések 
A MÜK iránymutatása az ügyvédi kamarák által elfogadható ügyvédi felelősségbiztosításról 
Az Egyesület 2014.04.28. napjától hatályos Biztosítási Feltétele 
Az Egyesület 2012.01.01. napjától 2014.04.28. napjáig hatályos Biztosítási Feltétele 
Az Egyesület 2010. június hó 1. napjától 2012.01.01. napjáig hatályos Biztosítási Feltétele 
Az Egyesület Segélyezési Szabályzata 
Panaszbizottság Ügyrendje 
Egyesületi tagok Egyesület felé történő bejelentési kötelezettsége 
A káresemények bejelentése és azok elbírálásának rendje 
2008. év során kifizetett káresemények értékelése 
A Szolgáltatási Bizottság gyakorlatában felmerülő ügyvédi műhibák jellemzői ( 2011 ) 
Adatvédelmi nyilatkozat 
Adatlap Segély Kifizetéséhez 
A MeDoc Egészségközpont ajánlata a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének tagjai részére