Hírek
Tájékoztatás
2017-09-03

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy 2017. október hó 01. napjától megváltozik az Egyesület  ügyfélfogadási rendje.

Az új rend kialakításánál figyelembe vettük tagjaink igényeit és észrevételeit, amelyek alapján az alábbiak szerint alakul az új rend:


2017. október hó 01. napjától


Ügyfélfogadási idő:

Hétfő - Csütörtök: 9-16

Péntek: 9-13


Pénztár nyitvatartási ideje:

Hétfő – Kedd: 9-13

Szerda: 9-16

Csütörtök - Péntek: 9-13Tájékoztatjuk továbbá t. Tagjainkat, hogy OTP-POS terminál működik az Egyesület pénztárában. Tagdíjak, biztosítási díjak minden ismertebb bankkártyával közvetlenül fizethetőekké váltak, természetesen további fizetési lehetőség az Egyesület OTP-nél vezetett 11705008-20420967. sz. számlára történő átutalás.

 


Tájékoztatás
2017-10-16

 

HIRDETMÉNY

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének Elnöksége (IT) az Egyesület Küldöttgyűlését

 

2017. november hó 13. napjának de. 10 órájára

tűzte ki a Budapesti Ügyvédi Kamara (Budapest, V. Szalay u. 7. I. emelet)

dísztermében.

 

Az Egyesület Küldöttgyűlésére tisztelettel meghívjuk, és megjelenésére számítunk.

 

A Küldöttgyűlés napirendi pontjai:

 

1.)        Elnöki megnyitó

2.)       Az Igazgatótanács javaslata az Egyesület 2018 január 1-től hatályos biztosítási feltételére. A javaslat megvitatása, elfogadása.

3.)    Az Igazgatótanács javaslata a választható tartamengedmény bevezetésére. A biztosítási feltétel 5.10/A. pontjának megvitatása és elfogadása. Javaslat az adótanácsadók kiegészítő felelősségbiztosítási feltételének bevezetésére. A javaslat megvitatása, elfogadása

4.)     Az Igazgatótanács javaslata a 2018 január 1-től hatályos 1. sz. biztosítási feltétel 2018 évi díjára.

5.)  Az Igazgatótanács javaslata a tartamengedményes záradékkal megköthető 1-2-3. sz. biztosítási feltétel díjaira és az adótanácsadói  kiegészítő felelősségbiztosítás díjára.

6.)    Az Igazgatótanács javaslata az Egyesület hároméves stratégiájának megvitatására és elfogadására

7.)    Az Egyesület könyvvizsgálójának megválasztása és díjának megállapítása a 2017. évre.

8.)      Az Igazgatótanács tagjai egységes listájának megállapítása.

9.)     Az Igazgatótanács javaslata a Segélyezési Szabályzat módosítására, a javaslat megvitatása, elfogadása.

10.)    Egyebek

A meghívóhoz mellékeljük:

Az Igazgatótanács javaslata a MÜBSE 2018-2020 évekre vonatkozó stratégiájára.

A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Biztosítási Feltételt.

A Biztosítási Feltétel választható 5.10/A. pontját (Tartamengedmény)

Adótanácsadók kiegészítő biztosítási feltételét.

A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Segélyezési Szabályzatot

 

A Küldöttgyűlésen megjelentek részére átadjuk:

A felelősségbiztosítási díj megállapítására vonatkozó előterjesztést az 1. sz. biztosításra.

A felelősségbiztosítási díj megállapítására vonatkozó előterjesztést a tartamengedménye 1-2-3. sz. biztosításra.

Az Egyesület könyvvizsgálójának megválasztására és díjának megállapítására vonatkozó előterjesztés.

Az Igazgatótanács tagjainak egységes listáját.

 

A napirendhez tartozó iratok (mellékletek) megtekinthetőek ügyfélfogadási időben a MÜBSE székelyén (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. IV/5.).

 

Tájékoztatjuk a t. Küldötteket, hogy amennyiben a meghívóban megjelölt időpontra meghirdetett Küldöttgyűlés nem határozatképes, úgy ez esetben az Elnökség a Küldöttgyűlést az Egyesületi Alapszabály VI. fejezet 6.3. pontjában foglaltaknak megfelelően:

 

2017. november hó 13. napjának 10.30 órájára

 

ismételten kitűzi, a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermébe (1055 Budapest, Szalay u. 7. I. emelet).

 

A Küldöttgyűlés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés: A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek 50 %-a +1 fő (26 fő) jelen van. A Küldöttgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt Küldöttgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontokban.

 

Az ismételt időpontra kitűzött Küldöttgyűlés napirendi pontjai azonosak az ugyanezen nap 10 órájára kitűzött Küldöttgyűlés napirendi pontjaival.

 

Budapest, 2017. október 16.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Kovács Kázmér                                                                 Dr. Csurgó Ottó

Elnök                                                                                       ügyvezető

2017. Júliusi Hírlevél
2017-07-05

MÜBSE HÍRLEVÉL

2017. július


Tisztelt Tagjaink!

 

Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy megjelent legújabb szakmai anyagunk, mely a

 

Kölcsönszerződések készítése körében

felmerülő ügyvédi műhibák

témakörében készült.

A szakmai anyag a regisztrált tagjaink részére az egyesület honlapján érhető el.

(A regisztráció folyamata amennyiben előzőekben még nem regisztrált:

Az alábbi Linkre mubse.eduweb.hu vagy a www.mubse.hu honlap „Szakmai anyag” címszóra kattintás után az „Új felhasználó regisztrációja” –val indítható a regisztrációs folyamat.

A helyes adatok megadása után a rendszer küld egy e-mail cím ellenőrző visszaigazoló levelet. Ezen e-mailben az aktiváló link-re kattintással léphet be az ILIAS rendszerbe, ahol a „Szakmai Anyagok” címsorra történő kattintással kérheti az Egyesülettől a hozzáférési jogosultságot.

A jogosultságról az Egyesület max. 2 munkanapon belül e-mail tájékoztatást ad a regisztrált tag részére.)

 

Emlékeztetjük tagjainkat, hogy a 2017. év harmadik negyedéves tagdíj és biztosítási díj fizetésének esedékessége: 2017. július 10. napja.

 

 

Dr. Csurgó Ottó

Ügyvezető

Tájékoztató a 2017. évi biztosítási díjakról és tagdíjról
2015-12-01

Kérjük tagjainkat, hogy a befizetéseket banki átutalás útján szíveskedjenek teljesíteni az Egyesület OTP-nél vezetett 11705008-20420967 számlaszámára, a közlemény rovatban az egyesületi tagkód feltüntetésével.

A fentieknek megfelelően a 2017. évi díjfizetési kötelezettség negyedévente történő befizetés alapján az alábbiak szerint alakul:

 

negyedéves biztosítási díj

negyedéves biztosítási díj tagdíjjal együtt

negyedéves díjfizetés esetén az éves biztosítási díj tagdíjjal együtt

I.

25 500 Ft

28 500 Ft

114 000 Ft

II.

49 500 Ft

52 500 Ft

210 000 Ft

III.

78 000 Ft

81 000 Ft

324 000 Ft

 

 


Amennyiben az egyesület tagja az éves vagy az féléves díjfizetési kategóriát választja, további díjcsökkentésben részesül. (a csökkentés a felelősségbiztosítási díj összegét befolyásolja, az egyesületi tagdíj összegét nem érinti.)

Az alábbiak tartalmazzák az éves, illetve féléves díjfizetési gyakoriság esetén fizetendő összegeket:

éves díjfizetés esetén

tagdíjjal együtt

féléves díjfizetés esetén

tagdíjjal együtt

I.

díjkategória

105 840 Ft

54 960 Ft

II.

díjkategória

194 160 Ft

101 040 Ft

III.

díjkategória

299 040 Ft

155 760 Ft

Éves díjfizetés esetén a befizetési határidő január hó 10. napja, féléves díjfizetés esetén a befizetési határidő január hó 10. illetve július hó 10. napja.

Azon tagjaink, akik éves, illetve féléves díjfizetést vállalnak, írásbeli nyilatkozatot kell küldeniük e-mail vagy fax útján. A nyilatkozat az Egyesület honlapján (www.mubse.hu) a „Letöltések” oldalon megtalálható.

Akik már az előző évben éltek a díjfizetési gyakoriság valamelyik módozatának választásával, külön bejelentéssel élniük nem kell, a megelőző bejelentésüket folyamatosnak tekintjük.

Az egyesületi tagokat terhelő havi egyesületi tagdíj összege 1.000,- Ft/fő/hó.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kiegészítő felelősségbiztosítás díja havi 13.000,- Ft.
Az ingatlanközvetítési tevékenység esetén kötött kiegészítő felelősségbiztosítási díj összege is változatlan, ez az egyesületi tag által választott biztosítási módozat díjának 50 %-a.

Konzultációs lehetőség
2014-01-16

ÚJDONSÁG A MÜBSE-nél!

2014. január 1-től konzultációs lehetőség („ügyfélfogadás”) biztosítása a biztosított ügyvédek számára a kárügyekhez kapcsolódóan.

Az Egyesület eddigi tapasztalatai alapján nagy igény van arra a panaszolt ügyvédek részéről, hogy az Egyesület munkatársaival szakmai konzultációt folytathassanak folyamatban lévő kárügyükben (akár az Egyesülethez ellenük bejelentett kárügyben, akár a velük szemben perben érvényesíteni kívánt kárügyben). Indokolttá vált ezért egy szakmai konzultációs lehetőség rendszeres időpontban történő bevezetése.

A fentiekre figyelemmel a MÜBSE 2014. január 1-től bevezette heti 1 alkalommal a konzultációs lehetőséget.

A szakmai konzultáció időpontja: minden hétfőn 9-12 óra között.

A konzultáció igénylése esetén kérjük, hogy időpont egyeztetés céljából ezt – hétfőnként, a konzultációs időben - előzetesen jelezni szíveskedjenek az alábbi telefonszámon: 061-239-89-89/16-os mellék. 

Reméljük, hogy új szolgáltatásunk tagjaink megelégedésére fog szolgálni!


Üdvözlettel:

Dr. Gábor László ügyvezető
MÜBSE

Felhívjuk t.Alkalmazott ügyvédek figyelmét az alábbiakra
2009-09-01

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének
2/2007. (IV.16.) sz. ÁLLÁSFOGLALÁSA
Az alkalmazott ügyvéd biztosítási díj alóli mentességének egyes kérdéseiről

Az alkalmazott ügyvédet foglalkoztatott ügyvédek és ügyvédi irodák valamint alkalmazottjuk közös kötelezettsége, hogy a területi kamara felé írásban jelentsék be az alkalmazott ügyvéd 30 napon túli táppénzes állományának, illetve a gyes-en, gyed-en, gyet-en létének kezdetét és befejezését. E bejelentést a területi kamara feljegyzi és a feljegyzés tényét az alkalmazó ügyvéd (ügyvédi iroda) részére írásban visszaigazolja. A gyesre hivatkozó alkalmazott ügyvéd kérelmében annak a kötelező vállalásnak is kifejezetten szerepelnie kell, hogy a gyes megszűnéséig nem dolgozik részmunkaidőben sem. A gyesen-gyeden lévő alkalmazott ügyvédnek a regisztráció idejére a kamarában az igazolványát le kell adnia.

Budapest, 2007. április 16.

Dr. Bánáti János      
elnök

Dr. Gábor László
főtitkár

Kedvezményes utasbiztosítási lehetőség az egyesületi tagok részére. A Qbe-Atlasz Biztosító 25 % összegű kedvezményt ad az egyesületi tagok számára, ha on-line módon kötnek utasbiztosítást. Az alábbiak szerint:
2010-12-17

Qbe

Az Önök 25%-os kedvezményre jogosító kuponja:

M85200  (kis-, nagybetű megkülönböztetett)A QBE kedvezményes kupon használata:

A www.qbeatlasz.hu oldalon a bal oldali menüsor „Online Utasbiztosítás” menüpontjára kattintva kell megkezdeni a biztosításkötést, majd a "Születési dátumok" lapon, ami a második lépés a biztosítás kötés folyamatában, található egy „KEDVEZMÉNY" nevű blokk, ami egy "Kedvezmény kupon sorszáma:" mezőt tartalmaz. Itt kell megadni a fenti kódot. Amennyiben azonosítható a kód, úgy a rendszer a beállított kedvezményt számolja, ami a következő oldalon kiírásra is kerül. Amennyiben nem megfelelő kódot ad meg, úgy erre figyelmeztető üzenetet ír ki a rendszer: "A megadott sorszámú kupon nem létezik!"
Amennyiben a mező nem kerül kitöltésre, úgy a rendszer a normál díjakkal számítja a biztosítást.Üdvözlettel,

QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe