Az Egyesület Vezető tisztségviselői

Az Egyesület (Elnöksége) Igazgatósága

Elnök
Dr.Kovács Kázmér

Elnökhelyettes
Dr.Pálvölgyi Szilas

Az Egyesület I. Ügyvezetője
Dr.Csurgó Ottó

Igazgatósági tagok
Dr.Bata Zoltán
Dr.Csurgó Ottó
Dr.Écsi Béla
Dr.Szűcs Brigitta
Dr.Kománovics Ibolya
Dr.Varga Péter

Az Egyesület II. Ügyvezetője
Baráth Ágnes

Felügyelő Bizottság

Elnök
Dr.Zamecsnik Péter

Tagok
Dr.Bornemisza Lajos
Dr.Tallóssy Frigyes
Dr.Béhm Lajos

Kárrendezésisi Bizottság

Elnök
Dr.Kománovics Ibolya

Tagok
Dr. Séllei Imre
Dr. Ferencz Lujza
Dr.Szűcs Brigitta
Dr.Boóc Ádám

Megfelelőségi vezető

Dr.Pettendi Zsuzsanna

Belső Ellenőr

Kaposi Matild

Vezető Aktuáruis

Tasnády Ágnes

Vezető Kockázatkezelő

Gyuris Tibor

Vezető Jogtanácsos

Dr.Módosi Anna-Mária

Az Egyesület adminisztrációja

Irodavezető
Branikovitsné Görög Éva

Főmunkatársak
Egressy Ágnes
Baranya Krisztina

Munkatársak
Sztecovics Zsuzsanna
Róth Istvánné

Egyesület könyvvizsgálója

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.