MÜBSE HÍRLEVÉL 2018. januárEzúton is kívánunk valamennyi tagunknak és ügyfelünknek Boldog Új Évet, munkájukhoz sok sikert! 

1. TARTAMENGEDMÉNYES ZÁRADÉK

Emlékeztetjük Tagjainkat, hogy az Egyesület Küldöttgyűlése elfogadta a biztosítási díjak optimalizálása érdekében a szerződés felmondását 3 évre kizáró tartamengedményes záradék megkötésének lehetőségét, melynek választása esetén 6 %-os díjmegtakarítást érhetnek el. A tartamengedményes megoldás valamennyi alap- és kiegészítő biztosításra és minden díjfizetési kategóriára kiterjed.
Amennyiben szeretné, hogy a felelősségbiztosítási szerződésébe a tartamengedményt magában foglaló 1. sz. záradék 2018. január 1. napjával kezdődő időszakra beépítésre kerüljön, akkor kérjük, hogy a https://mubse.hu/Mubse/Letoltesek.aspx honlapunkon letölthető „Tartamengedmény elfogadó nyilatkozat”-ot szíveskedjen aláírva, lepecsételve visszajuttatni az Egyesület mubse@mubse.hu e-mail címére 2018. január hó 22. napjáig. Az elfogadó nyilatkozat kézhez vételét követően e-mailben fogjuk tájékoztatni Önt a megváltozott befizetési kötelezettségéről, mellékelve a módosított díjesedékességi értesítőnket. 
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az Egyesülethez beérkezett nagytömegű módosítási igényekre való figyelemmel a visszaigazolásokat 2018. január hó 31. napjáig tudjuk visszajuttatni a tagjaink részére.
Természetesen ezzel egyidejűleg az érintett tagjainknak a biztosítási díj és egyesületi tagdíj befizetési határidejét 2018. február hó 05. napjára módosítjuk.
Egyesületünk több tagja érdeklődött a tartamengedményes záradék szabályainak értelmezéséről. Erre figyelemmel az alábbiakban kívánjuk egyértelművé tenni a biztosítási szerződés felmondását 3 évre kizáró tartamengedményes záradék elfogadó nyilatkozatával kapcsolatban felmerült kérdéseket: A MÜBSE -a Ptk 6:466 §. (4) bek. és a biztosítási feltétel 1.sz. záradéka alapján – kizárólag abban az esetben jogosult az általa a szerződés hosszabb tartamára (3 év) tekintettel nyújtott díjengedmény visszakövetelésére, amennyiben a biztosított a biztosítási szerződést egyoldalú nyilatkozattal felmondja. Amennyiben az ügyvéd nyugdíjba vonul, vagy tartós betegség miatt törlését, vagy más okokból praxisának szünetelését kéri, nem a biztosítási szerződés felmondása történik részéről.  Ezekben az esetekben – az Egyesülethez benyújtott kamarai határozat alapján - a biztosítási szerződést az Egyesület megszünteti. Ugyanez vonatkozik azon esetekre, amikor az ügyvéd fegyelmi büntetésként felfüggesztés, vagy kizárás büntetést kap.
Reméljük a fentiekkel sikerült a tagjainkban felmerült kétségeket eloszlatni.

2. Meghosszabbított konzultációs lehetőség a kárrendezési folyamatban

A nagy érdeklődésre tekintettel az Egyesület megduplázott időtartamban teszi lehetővé, hogy az Egyesület munkatársai személyes konzultációval segítsék a kárrendezés folyamatát azoknál az egyesületi tagoknál, akik ellen-már bejelentett kárigény van, de azokat is készséggel várjuk, akik ellen még nincs konkrét bejelentés, de az előzetes körülmények alapján várható, - hogy az ügyvédi tevékenységükkel összefüggésben - a jövőben velük szemben is kárigény kerül előterjesztésre az Egyesületnél.
A konzultációra hétfő és keddi napokon 9.00 és 12.00 óra között van lehetőség, előzetes időpont egyeztetés alapján.

3. 2018. január hó 01. napjától hatályos módosított Segélyezési Szabályzat

Tájékoztatjuk továbbá tagjainkat, hogy az Egyesület Küldöttgyűlése elfogadta az új és módosított Segélyezési Szabályzatunkat, amiben fontos változás, hogy 2018. január hó 01. napjától kibővítettük a segélyezési jogcímeket a praxisindítási segéllyel. A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Segélyezési Szabályzatunkat ugyancsak a https://mubse.hu/Mubse/Letoltesek.aspx honlapunkon megtalálja.

4. Megújult az Egyesület honlapja

Örömmel értesítjük Önöket, hogy megújult az Egyesület honlapja, (www.mubse.hu) amely informatívabbá és átláthatóbbá vált. Mostantól folyamatosan további fejlesztéseket, újításokat tervezünk, érdemes tehát meglátogatni és figyelemmel kísérni a honlapunkat, ahol újdonságainkat és híreinket olvashatják.