Tájékoztatás a 2018 évi változásokrólTisztelt Tagjaink!

 Az Egyesület Küldöttgyűlése 2017. november 13-án elfogadta a MÜBSE 2018. január 1-től hatályos Biztosítási Feltételeit, annak 1. sz. választható záradékát (tartamengedmény), az adótanácsadói tevékenységre vonatkozó kiegészítő biztosítási feltételt, továbbá a 2018-ban alkalmazásra kerülő biztosítási díjkategóriákat.

Az Üttv. által meghatározottak szerint az ügyvédi felelősségbiztosítás káreseményenkénti limitösszege 25 %-os mértékben, 8 millió forintról 10 millió forintra emelkedik az 1. sz. biztosításnál. Az éves kártérítési limit változatlanul 16 millió Ft maradt. Az önrészesedés legalacsonyabb összegét a Küldöttgyűlés 100 ezer Ft-ban állapította meg.

Figyelembe véve a kollégák teherbíró képességét, az Egyesület az 1. sz. biztosítás 2018. évi díját csak a biztosítás-matematikailag szükséges legkisebb mértékben emeli, a 2. és 3. sz. biztosítások alapdíja változatlan marad.

Ezen túlmenően a biztosítási díjak optimalizálása érdekében a szerződés felmondását 3 évre kizáró tartamengedményes záradék megkötését tesszük lehetővé, melynek választása esetén 6 %-os díjmegtakarítást érhetnek el tagjaink. A tartamengedményes megoldás valamennyi alap- és kiegészítő biztosításra és minden díjfizetési kategóriára kiterjed.

Kérjük, szíveskedjenek áttanulmányozni a Biztosítási Feltétel új, a tartamengedményt magában foglaló 1. sz. záradékát!

Az Egyesületbe 2018. január 1-jét követően belépő és felelősségbiztosítási szerződést kötő tagok szintén választhatnak, hogy az 1. sz. záradékkal, vagy anélkül kívánnak szerződést kötni. A választott biztosítás éves díja ennek megfelelően alakul majd.

Tagjaink csekély érdeklődése miatt a Küldöttgyűlés 2018-tól megszüntette a féléves díjfizetési kategóriát, a kamatkörnyezet kedvezőtlen alakulására tekintettel pedig az éves díjfizetést választók kedvezményét 5%-ban állapította meg.

Az egyesületi tagdíj összege nem változik, 2018-ban is 12.000 Ft marad.

1/.

1.sz. biztosítási feltétel

A Küldöttgyűlés az 2018 december 31-ig 1. sz. biztosítási feltétel esetében negyedéves díjkategória díját 27.900 Ft összegben állapította meg, az egész éves díjfizetésű díjkategória választása esetén a díj összege 106.080 Ft.

A felmondási idő 3 évre történő kizárása esetén a 10 millió forintra emelkedő legalacsonyabb biztosítási fedezeti összeg (limit) mellett a tartamengedményes záradékkal megkötött biztosítási díja az 1. sz. biztosítás esetében a negyedéves biztosítási díjkategória választása esetén 26.250 Ft, éves biztosítási díjkategória választása esetén 99.840 Ft lesz.

2/.

Tagjaink közül azok, akik 2018. január 1-től az Üttv. 3. § (1) bekezdés b). pontja szerint kiegészítő jelleggel adótanácsadói tevékenységet folytatnak, lehetőségük van az ügyvédi felelősségbiztosításhoz az erre vonatkozó kiegészítő biztosítást Egyesületünknél megkötni.

3./

Az Egyesület egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos információk (segélykérelem benyújtása, szakmai oktatás és azok anyagaihoz való hozzáférés biztosítása, személyes konzultáció igénybevételének lehetősége) az Egyesület honlapján szintén elérhetőek.

Kérjük azon tagjainkat, akik éves díjfizetést vállalnak, küldjenek írásbeli nyilatkozatot e-mail vagy fax útján!

Akik már az előző évben éltek az éves díjfizetési gyakoriság választásával, külön bejelentéssel élniük nem kell, a megelőző bejelentésüket folyamatosnak tekintjük.

A „ Letöltések” menüpontban a következő dokumentumok érhetőek el:

  • Egységes szerkezetbe foglalt Biztosítási Feltétel és annak 1. sz. záradéka (tartamengedmény)
  • Tartamengedményes záradék elfogadó nyilatkozata
  • Nyilatkozat ügyvédjelölt és/vagy ügyvédasszisztens foglalkoztatásáról
  • Adótanácsadókra vonatkozó kiegészítő biztosítási feltétel
  • Nyilatkozat az adótanácsadó kiegészítő felelősségbiztosításának megkötésére
  • 2018. évi díjtáblázat
  • Éves nyilatkozat
  • 2018. január hó 01-től érvényes Segélyezési Szabályzat
 

Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete