T á j é k o z t a t ó a 2018. január 1-től bevezetett praxisindítási segély iránti kérelem benyújtásához


 Feltételei:
- tagunk 30. életévét nem töltötte be, 
- ügyvédkénti bejegyzése egy éven belüli, 
- legalább féléve egyesületi tag,
- az első praxis megindításához önálló irodával rendelkezik, ezt az igénylő a területileg illetékes kamara által hozott,
        a kérelmező kamarai tagságának bejegyzését elrendelő határozata másolatának csatolásával igazolja,
- a kérelmező tartamengedményes záradékkal megkötött felelősségbiztosítást kötött,
- a praxisindítási segélyre a tag egy alkalommal jogosult.