Egyesületünk tevékenysége karbonsemleges
Szervezet

Az Egyesület vezető tisztségviselői:

Igazgatótanács

Elnök:                         Dr. Kovács Kázmér

Elnökhelyettes:          Dr. Pálvölgyi Szilas

Ügyvezető:                 Dr. Csurgó Ottó

Tagok:                        Dr. Bata Zoltán

                                   Dr. Kománovics Ibolya
                                   Dr. Kovácsy Zsombor Attila

                                   Dr. Szűcs Brigitta
                                   Dr. Török Ferenc

                                   Dr. Varga Péter

Póttagok:                   Dr. Bálint Szilvia

                                   Dr. Fehér Ágnes

 

Felügyelő Bizottság

Elnök:                         Dr. Zamecsnik Péter

Tagok:                        Dr. Béhm Lajos

                        Dr. Bornemisza Lajos

                        Pongráczné Dr. Csorba Éva Klára

Póttag:                        Dr. Juhász Zoltán

 

Kárrendezési Bizottság

Elnök:                          Dr. Kománovics Ibolya

Tagok:                         Dr. Bálint Szilvia

                         Dr. Boóc Ádám

                         Dr. Ferencz Lujza

                         Dr. Szűcs Brigitta 

 

Ügyvezető helyettesei

Baráth Ágnes ügyvezető II.

 

Egyéb vezetők

Vezető aktuárius:                             Tasnády Ágnes Mária

Vezető kockázatkezelő:                   Tasnády Ágnes Mária

Vezető jogász:                                  Langné Dr. Csigi Nóra

Számviteli rendért felelős vezető:   Baráth Ágnes

Megfelelőségi vezető:                      Dr. Pettendi Zsuzsanna

Adatvédelmi tisztviselő:                   Dr. Pettendi Zsuzsanna

Belső ellenőrzési vezető:                 Stefán István

Befektetésekért felelős vezető:       Maksa Marietta

Irodavezető:                                     Branikovitsné Görög Éva