Az Egyesület vezető tisztségviselői

Igazgatótanács

Elnök
Dr. Kovács Kázmér

Elnökhelyettes
Dr. Pálvölgyi Szilas

Ügyvezető
Dr. Csurgó Ottó

Tagok:
Dr. Bata Zoltán
Dr. Écsi Béla
Dr. Szűcs Brigitta
Dr. Kománovics Ibolya
Dr. Török Ferenc
Dr. Varga Péter

Felügyelő Bizottság

Elnök
Dr. Zamecsnik Péter

Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Béhm Lajos
Dr. Bornemissza Lajos
Dr. Tallósy Frigyes

Kárrendezési Bizottság

Elnök
Dr. Kománovics Ibolya

Tagok:
Dr. Boócz Ádám
Dr. Ferencz Lujza
Dr Séllei Imre
Dr. Szűcs Brigitta

Ügyvezető helyettesei

Számviteli rendért felelős vezető
Baráth Ágnes ügyvezető II,

Vezető jogász
Dr. Módosi Anna-Mária

Egyéb vezetők

Vezető aktuárius
Tasnády Ágnes Mária

Megfelelőségi vezető
Dr. Pettendi Zsuzsanna

Vezető kockázatkezelő
Tasnády Ágnes Mária 

Belső ellenőrzési vezető
Kaposi Matild

Az Egyesület adminisztrációjának vezetője
Branikovitsné Görög Éva irodavezető