Az Egyesület vezető tisztségviselői

Igazgatótanács

Elnök
Dr. Kovács Kázmér

Elnökhelyettes
Dr. Pálvölgyi Szilas

Ügyvezető
Dr. Csurgó Ottó

Tagok:
Dr. Bata Zoltán
Dr. Kománovics Ibolya
Dr. Kovácsy Zsombor Attila
Dr. Szűcs Brigitta
Dr. Török Ferenc
Dr. Varga Péter

Póttagok:

Dr. Bálint Szilvia
Dr. Fehér Ágnes

Felügyelő Bizottság

Elnök
Dr. Zamecsnik Péter

Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Béhm Lajos
Dr. Bornemisza Lajos
Pongráczné Dr. Csorba Éva Klára

Póttag:

Dr. Juhász Zoltán


Kárrendezési Bizottság

Elnök
Dr. Kománovics Ibolya

Tagok:
Dr. Bálint Szilvia
Dr. Boóc Ádám
Dr. Ferencz Lujza
Dr. Szűcs Brigitta

Ügyvezető helyettesei

Számviteli rendért felelős vezető
Baráth Ágnes ügyvezető II,

Vezető jogász
Langné Dr. Csigi Nóra

Egyéb vezetők

Vezető aktuárius
Tasnády Ágnes Mária

Megfelelőségi vezető
Dr. Pettendi Zsuzsanna

Vezető kockázatkezelő
Tasnády Ágnes Mária 

Belső ellenőrzési vezető
Stefán István

Az Egyesület adminisztrációjának vezetője
Branikovitsné Görög Éva irodavezető