Az Egyesület vezető tisztségviselői

Igazgatótanács

Elnök
Dr. Kovács Kázmér

Elnökhelyettes
Dr. Pálvölgyi Szilas

Ügyvezető
Dr. Csurgó Ottó

Tagok:
Dr. Bata Zoltán
Dr. Écsi Béla
Dr. Szűcs Brigitta
Dr. Kománovics Ibolya
Dr. Török Ferenc
Dr. Varga Péter

Felügyelő Bizottság

Elnök
Dr. Zamecsnik Péter

Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Béhm Lajos
Dr. Bornemissza Lajos
Dr. Tallósy Frigyes

Kárrendezési Bizottság

Elnök
Dr. Kománovics Ibolya

Tagok:
Dr. Boócz Ádám
Dr. Ferencz Lujza
Dr Séllei Imre
Dr. Szűcs Brigitta

Ügyvezető helyettesei

Számviteli rendért felelős vezető
Baráth Ágnes ügyvezető II,

Vezető jogtanácsos
Dr. Módosi Anna-Mária

Egyéb vezetők

Vezető aktuárius
Tasnády Ágnes Mária

Megfelelőségi vezető
Dr. Pettendi Zsuzsanna

Vezető kockázatkezelő
Gyuris Tibor

Belső ellenőrzési vezető
Kaposi Matild

Az Egyesület adminisztrációjának vezetője
Branikovitsné Görög Éva irodavezető