Egyesületünk tevékenysége karbonsemleges
Ügyintézés

Szüneteltetés

Az ügyvédi tevékenység gyakorlója a területi ügyvédi kamara engedélyével határozott ideig szüneteltetheti ügyvédi tevékenységét.

Kérjük Biztosítottjainkat, hogy kézhezvételt követően szíveskedjenek megküldeni a szünetelésről szóló kamarai határozatot az Egyesület részére.


Ha a biztosított ügyvédi tevékenységét szünetelteti, a szünetelés kezdő napjával a biztosítási szerződés megszűnik, de a biztosítási szerződés megszűnésével az ügyvédi tevékenységet szüneteltető tag tagsági jogviszonya nem szűnik meg.

A szünetelés időtartama alatt a tag eldöntheti, hogy tag kíván -e maradni.

Amennyiben egyesületi tag marad, úgy havi 1.000,-Ft egyesületi tagdíj fizetési kötelezettség áll fenn.

Tagság előnyei:   

  • segélyre jogosult
  • az ingyenes balesetbiztosítási védelem megmarad
  • ügyvédi tevékenység folyatásakor nem terheli az egyszeri vagyoni hozzájárulás összegének megfizetése


Amennyiben szünetelés időtartama alatt nem kívánja fenntartani tagságát, akkor a kamarai határozat megküldésével egyidejűleg be kell jelenteni, hogy az egyesületi tagságát is fel kívánja mondani.

 

A szünetelés bejelentésének módjai:

  • online ügyfélszolgálatunk igénybevételével. A http://mubse.hu/ oldalunkon az ÜgyvédPortálra történő belépéssel, „Saját Biztosításom/Szünetelés bejelentése” menüpontban.

Amennyiben irodatag, vagy alkalmazott ügyvéd, akkor az irodavezető/munkáltató is bejelentheti a Saját Biztosításom/Munkatársak” menüben.

  • e-mailen a mubse@mubse.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

 

Mindkét bejelentési forma esetében kérjük csatolni a szünetelésről szóló kamarai határozatot.

Ha a tagságát nem kívánja fenntartani a szünetelés időtartama alatt a kamarai határozat egyidejű megküldése mellett egy szabadon megfogalmazott bejelentésben nyilatkozhat arról, hogy a szüneteléssel egyidejűleg az egyesületi tagságát fel kívánja mondani.