Egyesületünk tevékenysége karbonsemleges
Kárrendezés

Általános információk

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének jogelődje a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete 1991. szeptember 3-án alakult meg azzal a céllal, hogy kizárólag ügyvédek kötelező felelősségbiztosítása alapján speciális szakmai biztosítóként álljon helyt az ügyvédek által – az ügyfeleik részére – okozott  károk megtérítéséért.

E tevékenységét az Egyesület szervezeti rendszerében a Kárrendezési Bizottság látja el, amely elnökből, elnökhelyettesből és három tagból áll. Az ügyvédek szakmai biztosítójaként eljáró MÜBSE specialitását az jellemzi, hogy a bejelentett kárigényeket kiemelt szakmai felkészültséggel és tapasztalattal rendelkező, kizárólag ügyvéd foglalkozású bizottsági tagok bírálják el.

A kárigények elbírálása az Egyesület Alapszabályában, a Biztosítási feltételekben és a Kárrendezési Bizottság Ügyrendjében szabályozott rendelkezések szerint történik, amely dokumentumok az Egyesület honlapjáról tölthetők le.

A Kárrendezési Bizottság tagjai a kárigényeket elbíráló tevékenységén túl

    • fogadó óra keretében – igény szerint – konzultációt biztosítanak azoknak az ügyvédeknek, akik ellen már kárbejelentés történt, vagy várható, hogy a jövőben kárbejelentés megtételére kerül sor az ügyfél előzetes jelzése alapján,
    • azokban az ügyekben, amelyekben kártérítési per indult a biztosított ügyvédek ellen, a Kárrendezési Bizottság elnökének javaslata alapján az Egyesület beavatkozóként vesz részt a perben, képviseletét kiemelkedő szaktudással rendelkező ügyvédek látják el,   
    • szakmai anyagok összeállításával segíti a biztosított ügyvédek munkáját akként, hogy a legtipikusabb szakmai mulasztások, jogi képviselet körében elkövetett ügyvédi műhibák bemutatásával oktatási anyagot tesz közzé, amelyek elolvasásával, és az adott témakörrel összefüggő tesztkérdések helyes megválaszolásával  kreditpontok szerezhetőek.