Egyesületünk tevékenysége karbonsemleges
Segélyek

Általános információk

A Biztosító Egyesület megalakulás óta tagjainak különböző élethelyzetekben segítséget nyújt és a befizetett tagdíjakból kérelemre segélyeket folyósít.

Az évek során folyamatosan bővült a segélyezési jogcímek köre, és emelkedett a segélyek összege, segélyenként és összességében egyaránt.

Jelenleg az alábbi esetekben terjeszthető elő segélykérelem:

 • egyesületi tag két hónapnál hosszabb ideig tartó betegsége esetén,
 • egyesületi tag elhunyta esetén az egyesület tag hozzátartozója,
 • az egyesület tagja házastársának, bejegyzett élettársának, vérszerinti, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermekének, vérszerinti, örökbefogadó, mostoha és nevelő szülőjének elhunyta esetén,
 • egyesületi tag gyermekének születése esetén
 • praxisindítás esetén,
 • egyedi méltányolható okból.

 

Segélykérelmét benyújthatja:

 • elektronikus úton, lenti Segélykérelem benyújtása gombra kattintva
 • tagjaink az Ügyvédportálunkra belépve saját felhasználói fiókjából elküldve
 • e-mail útján: a mubse@mubse.hu e-mail címre elküldve
 • postai levélben címünkre (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. IV. 5.),
 • személyesen ügyfélszolgálati irodánkban nyitva tartási időben.

 

A segélykérelmek kötelező mellékleteiről és a segélyezési tevékenységünkről részletesebben tájékozódhat a Segélyezési szabályzatunkban.

Segélyezési adatlap