Egyesületünk tevékenysége karbonsemleges
Ügyintézés

Szerződéskötés/szerződés módosítás

Kik minősülnek új szerződőknek:

Minden esetben egyeztessen előzetesen a nyilvántartásba vétel időpontjával kapcsolatosan a területileg illetékes Ügyvédi Kamarájával. 

  • biztosítóváltás


Szerződésmódosításnak minősül:

  • már meglévő iroda új taggal bővül
  • egyéni ügyvéd/ügyvédi iroda alkalmazott ügyvédet/alkalmazott európai közösségi jogászt kíván foglalkoztatni
  • külföldi jogi tanácsadóval együttműködési megállapodás jött létre
  • ügyvédjelöltre kötendő biztosítás (Üttv. szerint az ügyvédjelölt ügyvédi tevékenységére a munkáltató felelősségbiztosítása kiterjed. Ezért csak akkor kössön rá külön biztosítást, ha ezen felül is szeretne biztosítási díjat fizetni a jelölt után.)
  • módozatváltás (a biztosítási összeg módosítása – Biztosítási feltétel 1. sz. melléklete szerint)
  • díjfizetési gyakoriságot szeretne váltani évfordulóra (tárgyév január hó 15-ig lehetséges)
  • tartamengedményes záradékra történő áttérés
  • kiegészítő biztosítások megkötése


Szerződéskötés/módosításhoz útmutatók, nyomtatványok: