Kockázatvállalási Tájékoztató


Amint korábban, Hírlevélben tájékoztattuk Tisztelt tagjainkat, 2019. január 1-től Egyesületünk az új 4. és 5. sz. biztosítási feltétel bevezetésével lehetőséget biztosít az eddiginél magasabb kártérítési limit alkalmazása mellett ügyvédi felelősségbiztosítás megkötésére.

Annak érdekében, hogy az ily módon vállalt magasabb kockázatok ne veszélyeztessék az Egyesület biztonságos működését és ez által a tagság érdekeit, a magasabb kockázatú fedezet – beleértve az eddig is elérhető 3. sz. biztosítási feltételt is – vállalása előtt az Egyesület a jövőben előzetes kockázat elbírálást fog végezni.

A kockázat elbírálás keretében vizsgálni fogjuk azt, hogy a magasabb fedezetet igénylő Kollégák felelősségbiztosítása terhére az elmúlt öt év során történtek-e kárkifizetések, illetve vannak-e folyamatban lévő, még el nem bírált kárbejelentések az adott szerződő tagunk kapcsán.

Amennyiben a magasabb fedezetet igénylő Kolléga a vizsgálandó időszakban nem a MÜBSE-nél rendelkezett szakmai felelősségbiztosítással, a kockázat elbíráláshoz szükség lesz a korábbi biztosítója által kiállított kárelőzményi igazolásra, amely tartalmazza az elmúlt öt évben az ajánlattevő ügyvédi felelősségbiztosítása alapján kifizetett illetve a függőben lévő, valamennyi kár tekintetében a károkozás és a kár bekövetkezése adatait, rövid leírását.

A kockázatelbírálás körében vizsgálni fogjuk azt is, hogy a magasabb fedezetet igénylő Kolléga az elmúlt 5 évben milyen pontossággal tett eleget díjfizetési kötelezettségének. A kockázat elbírálás eredményeképpen indokolt esetben előfordulhat, hogy az Egyesület a magasabb fedezet nyújtását nem vállalja.