Díjmérséklési lehetőség a járványhelyzet hatásainak csökkentésére


Tisztelt Kollégáink!

Az ügyvédi munkavégzés a járványhelyzet miatt hatósági és gazdasági korlátokba ütközik, ami tagságunk egy jelentős részénél sajnos komoly munka és bevételcsökkenéshez vezethet a kritikus időszakban.

A MÜBSE-t, mint az ügyvédek biztosítóját kötelező kari szolidaritási és részben biztosítástechnikai megfontolások alapján az Egyesület Igazgatótanácsa – a II. negyedévi díjakra vonatkozóan korábban lehetővé tett díjfizetési halasztáson túlmenően - az alábbi határozatot hozta:

A MÜBSE azoknak a tagjainak, akik a járványhelyzet miatti tevékenységcsökkenés miatt ezt kérelmezik, egy negyedéves biztosítási díjuk mértékéig díjmérséklést engedélyez.

A negyedéves díjfizetési gyakoriságot választó biztosítottaktól azt kérjük, hogy kérelmüket 2020. május 31-i végső határidő figyelembe vételével, a mubse@mubse.hu e-mail címen, vagy az Ügyvédportálon (www.mubse.hu "Általános ügy" menüpontjában feltölve) terjesszék elő. Kérjük a postai utat csak végső esetben használják!

A díjmérséklést a kérelmek alapján a 2020. III. negyedévi, júliusban esedékes díjfizetéskor érvényesítjük.

Az egyesületi tagdíjakra az intézkedés nem vonatkozik, kérjük azokat erre az időszakra is befizetni szíveskedjenek!

Éves díjfizetést választó biztosítottaink esetén a kérelem előterjesztését 2020. szeptember 1. és 2020. szeptember 30-a közötti időszakban kérjük, a díjmérséklést pedig a 2021. évi díjfizetéskor érvényesítjük majd.