Rendkívüli méltányossági segélyek


A MÜBSE Igazgatótanácsa a kialakult járványügyi vészhelyzetre tekintettel 2020. április 20- ülésén úgy döntött, hogy a 2020. évi segélyezési keretből 10.000.000 Ft-ot elkülönít azon tagjaink segélyezésére, akiknek életkörülményeit a vészhelyzet miatti bevételcsökkenés a leginkább érinti.

Az egyszeri segély összege bruttó 100.000 Ft, a kérelmeket 2020. június 1-től július 31-ig lehet előterjeszteni.

Annak érdekében, hogy a segélyeket a legméltányolhatóbb helyzetben lévő kérelmezők kaphassák meg, az Igazgatótanács úgy döntött, hogy a kérelmek elbírálása – a szabályzatban foglaltaktól eltérően – valamennyi kérelem beérkezését követően, 2020. augusztus 31-ig történjen meg. Az egyéb tárgyú segélykérelmek elbírálásának határideje változatlan.

A kérelmek elbírálásánál továbbra is érvényben vannak a Segélyezési szabályzat II/3/g pontban megjelölt a segély elbírálásánál jelentkező kizárási okok.

A rendelkezésre álló összeg 100 kérelem kedvező elbírálását teszi lehetővé, ezért kérjük tisztelt tagjainkat, hogy alaposan indokolt formában terjesszék elő kérelmüket.

A kérelmezőnek az alábbiakról kell nyilatkoznia az előterjesztett kérelemben:

  • valószínűsíteni kell a járványügyi vészhelyzet miatt bekövetkezett anyagi hátrányokat mind a kérelmező ügyvédi praxisa, mind személye és családja vonatkozásában,
  • valószínűsíteni kell, hogy a fentiek a járványügyi vészhelyzet miatt következtek be,
  • a kérelmező vagy/és családjában elő eltartók és eltartottak száma,
  • a járványügyi vészhelyzet kihirdetése után előterjesztett és még el nem elbírált szünetelési kérelmet kérjük csatolni (nyilvántartásunkban csak az elbírált kérelmek szerepelnek).

Kérjük továbbá, szíveskedjenek a kérelmek gyorsabb feldolgozását segítő „Adatlap és nyilatkozat a vészhelyzetre tekintettel beadott méltányossági kérelmek elbírálásához" megjelölésű, honlapunkon itt megtalálható nyomtatványt kitöltve a kérelemhez csatolni.