HIRDETMÉNY - Küldöttgyűlés összehívásáról


A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének Igazgatótanácsa az Egyesület 2020. évi Választói Küldöttgyűlését

2020. november hó 9 napjának du. 13 órájára tűzte ki, az Egyesület Tárgyalótermébe
(1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. IV/5.)

A Küldöttgyűlés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés: A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek 50 %-a +1 fő (26 fő) jelen van.

Tájékoztatjuk a t. Küldötteket, hogy amennyiben a meghívóban megjelölt időpontra meghirdetett Küldöttgyűlés nem határozatképes, úgy ez esetben az Igazgatótanács a megismételt Küldöttgyűlést az Egyesületi Alapszabály VI. fejezet 6.3. pontjában foglaltaknak megfelelően:

2020. november hó 16 napjának 12.15 órájára

tűzi ki, a Budapesti Ügyvédi Kamara Dísztermébe (1055 Budapest, Szalay u. 7. I. emelet)

A Küldöttgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt Küldöttgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontokban.

Az ismételt időpontra kitűzött Küldöttgyűlés napirendi pontjai azonosak a 2020. november 9. nap 13 órájára kitűzött Küldöttgyűlés napirendi pontjaival.

Az Egyesület Küldöttgyűlésére tisztelettel meghívjuk, és megjelenésére számítunk.
Kérjük, hogy a Kamarába történő belépéskor szíveskedjen arcmaszkot viselni. Tájékoztatjuk, hogy a belépés feltétele az előzetes testhőmérséklet mérés, melyet a Kamara munkatársa végez el, továbbá a kihelyezett kézfertőtlenítő használata.


A Küldöttgyűlés napirendi pontjai:

1) Elnöki megnyitó
2) Az Igazgatótanács előterjesztése az Egyesület Alapszabályának módosítására (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
3) Az Egyesületi választás megtartása a Jelölő Bizottság Elnökének előterjesztése alapján. (előadó: Dr. Hajdú István).
a) Az Egyesület Elnökének, Elnökhelyettesének, Ügyvezetőjének a Kárrendezési Bizottság Elnökének és az Igazgatótanács további 5. tagjának, valamint két póttagjának megválasztása,
b) A Felügyelő Bizottság Elnökének és három tagjának, valamint póttagjának megválasztása,
c) A Kárrendezési Bizottság négy tagjának, valamint póttagjának megválasztása
4) Egyebek

A meghívóhoz mellékeljük:

- Az Igazgatótanács előterjesztését az Egyesület Alapszabályának módosítására

Budapest, 2020. szeptember 21.


Tisztelettel:

                                       Dr. Kovács Kázmér                                              Dr. Csurgó Ottó
                                               Elnök                                                                 ügyvezető