KÖZLEMÉNY


Tájékoztatjuk a tisztelt küldötteket, hogy a november 9. napjára kitűzött Küldöttgyűlés nem volt határozatképes, mivel azon nem volt jelen a Küldöttek 50%-a + 1 fő (26 fő). 

A megismételt Küldöttgyűlés időpontját az Igazgatótanács 2020. november 16. nap 12:15 órára tűzte a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermébe.

 

Az Országgyűlés Koronavírus világjárvány 2. hulláma elleni védekezésről megalkotta a 2020. évi CIX. törvényt. A törvény a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapít meg, felhatalmazza a Kormányt, hogy kormányrendeletben határozza meg a védekezés szabályait.

 

A 484/2020. (XI.10.) kormányrendelet értelmében mindennemű rendezvény megtartása tilos. A R. 5. § (1) bekezdés értelmében tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani.

A (2) bekezdés értelmében a rendezvény helyszínén a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodni tilos.

 

A jogszabályi rendelkezések alapján a 2020. november 16. napjának 12:15 órára kitűzött megismételt Küldöttgyűlés nem kerül megtartásra.

A megismételt Küldöttgyűlés megtartásáról később intézkedünk, melyről a honlapon és e-mail útján is értesítést küldünk.