Tájékoztató


Mint tagjaink előtt ismert, a 484/2020 (XI.10.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2020. november 16. napjának 12:15 órájára kitűzött megismételt választói Küldöttgyűlés nem került megtartásra.                                                      

A fentiekre tekintettel a megismételt választói Küldöttgyűlés ülés tartása nélküli döntéshozatal keretében kerül megtartásra a Kormány 502/2020 (XI.16.) sz. rendeletének 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

A küldöttek az Egyesületnél nyilvántartott elektronikus levelezési címükre megküldött szavazólapon adhatják le szavazatukat.

 

Budapest, 2020. december 7.

 

 

Magyar Ügyvédek Kölcsönös

       Biztosító Egyesülete

            Igazgatótanács