Küldöttgyűlés


Tisztelt Tagjaink!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egyesület írásbeli döntéshozatal formájában megtartott megismételt Küldöttgyűlése eredményes volt, 40 küldöttünk adta le szavazatát a megjelölt időszakban.

A Küldöttgyűlés mindkét napirendi pontban elfogadta az előterjesztett javaslatokat. Honlapunkon az Egyesület módosított Alapszabálya itt , a megválasztott tisztségviselők névsora itt található meg.


Tájékoztatni kívánjuk Önöket továbbá arról, hogy a vezető tisztségviselők megválasztására az MNB engedélyétől, mint felfüggesztő feltételtől függően került sor. Az Egyesület a Bit. rendelkezéseinek megfelelően előzetesen kezdeményezte a vezető tisztségviselők megválasztásának engedélyezési iránti eljárást az MNB előtt. A személyi engedélyezési eljárás folyamatban van.