HIRDETMÉNY - Küldöttgyűlés összehívásáról


A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Igazgatótanácsának előzetes tájékoztatása mellett az Egyesület 2021. évi Küldöttgyűlésének összehívásáról

az 502/2020 (XI.16.) Kormányrendelet 4. § alapján a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselő (ügyvezető)
ülés tartása nélküli döntéshozatal keretében történő megtartásáról döntött.

Az ügyvezető a Küldöttgyűlés meghívóját, a Küldöttekhez intézett tájékoztató levelét, a szavazólapot, valamint a határozati javaslat tervezetekhez tarozó anyagokat 2021. május 6. napján küldi meg a küldöttek részére.
A szavazatukat a Küldöttek 15 napon belül adhatják le /R.4§ (1) bekezdés ca) pont./

A Küldöttgyűlés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés: A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek 50 %-a +1 fő (26 fő) érvényes szavazatot ad le.

A Küldöttgyűlés napirendi pontjai:

1) Határozati javaslat „az Egyesület Igazgatótanácsának írásbeli Beszámolója az Egyesület 2020. évi munkájáról” elfogadásáról
2) Határozati javaslat az Egyesület könyvvizsgálója által auditált 2020. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról
3) Határozati javaslat „az Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2020. évi tevékenységéről” elfogadásáról.
4) Határozati javaslat az Egyesület 2021. évi költségvetésének elfogadásáról.
Határozati javaslat az Egyesület 2021-2023 év közötti hároméves költségvetésének elfogadásáról.
5) Beszámoló a hároméves (2018-2020) Stratégia és cselekvési terv teljesüléséről.
6) Határozati javaslat az Egyesület hároméves (2021-2023) Stratégia és cselekvési tervének elfogadásáról.
7) Határozati javaslat a hatályos Segélyezési Szabályzata módosításának elfogadásáról.

Az ügyvezető leveléhez mellékeljük:

- Az Egyesület Igazgatótanácsnak írásbeli Beszámolóját az Egyesület 2020. évi gazdálkodásáról
- Az Egyesület könyvvizsgálója által auditált 2020. évi mérlegbeszámolót
- Az Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentését
- Az Egyesület belső ellenőrének jelentését
- Az Egyesület 2021. évi költségvetését
- Az Egyesület 2021-2023 év közötti hároméves költségvetését
- A Beszámolót a 3 éves (2018-2020) Stratégia és cselekvési terv teljesüléséről
- Az Egyesület hároméves (2021-2023) Stratégia és cselekvési tervét
- Az Egyesület módosított Segélyezési Szabályzatát

A napirendhez tartozó iratok (mellékletek) megtekinthetőek ügyfélfogadási időben a MÜBSE székelyén (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. IV/5.).

Budapest, 2021. április 26.

Tisztelettel:


Dr. Kovács Kázmér                                Dr. Csurgó Ottó
        Elnök                                               ügyvezető