Rendkívüli méltányossági segélyek 2021-ben


A MÜBSE Igazgatótanácsa a járványügyi vészhelyzetre tekintettel 2021. április 26-i ülésén úgy döntött, hogy a 2021. évi segélyezési keretet 10.000.000 Ft-al megemeli és ezt az összeget elkülöníti azon tagjaink segélyezésére, akiknek életkörülményeit a vészhelyzet miatti bevételcsökkenés a leginkább érinti.

 

Az egyszeri segély összege bruttó 100.000 Ft, a kérelmeket 2021. május 14-től június 30-ig lehet előterjeszteni.

 

Annak érdekében, hogy a segélyeket a legméltányolhatóbb helyzetben lévő kérelmezők kaphassák meg a kérelmek elbírálása – a szabályzatban foglaltaktól eltérően – valamennyi kérelem beérkezését követően, 2021. július 31-ig történjen meg. Az egyéb tárgyú segélykérelmek elbírálásának határideje változatlan.

 

A kérelmek elbírálásánál továbbra is érvényben vannak a Segélyezési szabályzat II/3/g pontban megjelölt a segély elbírálásánál jelentkező kizárási okok.

 

A rendelkezésre álló összeg 100 kérelem kedvező elbírálását teszi lehetővé, ezért kérjük tisztelt tagjainkat, hogy alaposan indokolt formában terjesszék elő kérelmüket.

 

A kérelmezőnek az alábbiakról kell nyilatkoznia az előterjesztett kérelemben:

 

  • valószínűsíteni kell a járványügyi vészhelyzet miatt bekövetkezett anyagi hátrányokat mind a kérelmező ügyvédi praxisa, mind személye és családja vonatkozásában,
  • valószínűsíteni kell, hogy a fentiek a járványügyi vészhelyzet miatt következtek be,
  • a kérelmező vagy/és családjában elő eltartók és eltartottak száma,
  • a járványügyi vészhelyzet kihirdetése után előterjesztett és még el nem elbírált szünetelési kérelmet kérjük csatolni (nyilvántartásunkban csak az elbírált kérelmek szerepelnek).

 

Kérjük továbbá, szíveskedjenek a kérelmek gyorsabb feldolgozását segítő Adatlap és nyilatkozat a vészhelyzetre tekintettel beadott méltányossági kérelmek elbírálásához" megjelölésű, honlapunkon itt megtalálható nyomtatványt kitöltve a kérelemhez csatolni.