Hirdetmény


A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének Igazgatótanácsa az Egyesület 2022. évi Küldöttgyűlését


2022. május hó 26. napjának de. 9 órájára tűzte ki az Egyesület székhelyére (1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 8.).

 

A Küldöttgyűlés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés: A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek 50 %-a +1 fő (26 fő) jelen van.

 

Tájékoztatjuk a t. Küldötteket, hogy amennyiben a meghívóban megjelölt időpontra meghirdetett Küldöttgyűlés nem határozatképes, úgy ez esetben az Igazgatótanács a megismételt Küldöttgyűlést az Egyesületi Alapszabály VI. fejezet 6.3. pontjában foglaltaknak megfelelően:

 

2022. május hó 30. napjának (hétfő) 14.00 órájára

 

tűzi ki, a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermébe (1055 Budapest, Szalay u. 7. I. emelet).

 

 

A Küldöttgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt Küldöttgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontokban.

 

Az ismételt időpontra kitűzött Küldöttgyűlés napirendi pontjai azonosak a 2022. május 26. nap de. 9 órájára kitűzött Küldöttgyűlés napirendi pontjaival.

 

Az Egyesület Küldöttgyűlésére tisztelettel meghívjuk és megjelenésére számítunk.

 

 

A Küldöttgyűlés napirendi pontjai:

 

 1. Elnöki megnyitó
 2. Az Egyesület Igazgatótanácsának írásbeli Beszámolója az Egyesület 2021. évi munkájáról, a beszámoló megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
 3. Az Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2021. évi tevékenységéről (előadó: Dr. Zamecsnik Péter)
 4. Az Egyesület könyvvizsgálója által auditált 2021. évi mérleg és eredménykimutatás előterjesztése, döntés annak elfogadásáról (előadó: Baráth Ágnes)
 5. Az Egyesület 2022. évi költségvetésének előterjesztése, a költségvetés megvitatása és elfogadása. A 2022-2024 év közötti hároméves költségvetés előterjesztése, a hároméves költségvetés megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
 6. Az Igazgatótanács előterjesztése a Segélyezési Szabályzat módosítására. Döntés a módosított Segélyezési szabályzat elfogadásáról. (előadó: Dr. Török Ferenc)
 7. Az Egyesület könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása a 2022-2024. évekre, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása (előadó: Baráth Ágnes)
 8. Egyebek

 

 

A meghívóhoz mellékeljük:

 

 • Az Egyesület Igazgatótanácsának 2021. évi írásbeli beszámolóját
 • Az Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentését
 • Az Egyesület könyvvizsgálója által auditált 2021. évi mérleg és eredménykimutatás
 • Az Egyesület 2022. évi költségvetésének tervezetét és az Egyesület 2022-2024. évi hároméves költségvetésének tervezetét
 • A Segélyezési szabályzat tervezetét

 

 

A napirendhez tartozó iratok (mellékletek) megtekinthetőek ügyfélfogadási időben a MÜBSE székelyén (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. IV/5.).

 

Budapest, 2022. május 11.

 

 

   Tisztelettel:

 

 

 

          A képen szöveg láthatóAutomatikusan generált leírás

                           Dr. Kovács Kázmér                    Dr. Csurgó Ottó

                                      Elnök                                   ügyvezető