Egyesületünk tevékenysége karbonsemleges
Hírek, információk
Tájékoztatás a tartamengedményes záradékkal kapcsolatban
2024.03.10.

Tartamengedmény záradék megkötésével a szerződő fél/biztosított szerződés felmondási jogának kizárása mellett a biztosítás éves díjából 6% engedményben részesül. 

Az Egyesület kizárólag akkor jogosult a szerződés hosszabb tartamára tekintettel általa nyújtott díjengedmény visszakövetelésére, ha a biztosítási szerződés a hároméves tartamon belül, a biztosított részéről történő felmondás miatt szűnik meg.

 

A biztosítási szerződés megszűnésének egyéb eseteiben (nyugdíjba vonulás, vagy tartós betegség miatt kéri a kamarai nyilvántartásból való törlését, vagy bármely okból ügyvédi tevékenységének szünetelését kezdeményezi, esetleges felfüggesztés, kizárás) Egyesületet nem illeti meg a díjengedmény visszakövetelésére vonatkozó jog.  Ezekben az esetekben – az Egyesülethez benyújtott kamarai határozat alapján - a biztosítási szerződést az Egyesület érdekmúlásra tekintettel szünteti meg.

 

2023. szeptember 1. napjától megváltoztak a tartamengedményre vonatkozó záradék meghosszabbításának szabályai.

A tartamengedmény lejáratát megelőzően ügyfeleleinket minden esetben írásban tájékoztatjuk az erre vonatkozó záradék lejáratától.

Amennyiben a szerződő fél a tartamengedményre vonatkozó záradékot továbbra is fenn kívánja tartani, úgy semmi teendője nincs, az automatikusan meghosszabbodik újabb három évre.

Amennyiben a szerződő fél a felmondási tilalmat és az azzal járó a tartamengedményt a jövőre nézve nem kívánja meghosszabbítani, úgy a tartamengedmény lejáratát megelőző 30. napig erről nyilatkoznia kell. A részletes szabályok itt olvashatóak.