Egyesületünk tevékenysége karbonsemleges
Hírek, információk
HIRDETMÉNY
2024.05.07.

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének Igazgatótanácsa az Egyesület 2024. évi Küldöttgyűlését

 

 

2024. május hó 22. napjának de. 9 órájára tűzte ki az Egyesület székhelyére (1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 8.).

 

 

A Küldöttgyűlés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés: A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek 50 %-a +1 fő jelen van.

 

Tájékoztatjuk a t. Küldötteket, hogy amennyiben a meghívóban megjelölt időpontra meghirdetett Küldöttgyűlés nem határozatképes, úgy ez esetben az Igazgatótanács a megismételt Küldöttgyűlést az Egyesületi Alapszabály VI. fejezet 6.3. pontjában foglaltaknak megfelelően:

 

2024. május hó 27. napjának (hétfő) 11.00 órájára

 

tűzi ki az EDUTUS Ház-Falk1 Rendezvényközpont (1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.) Ereky István Konferencia termében.

 

 

A Küldöttgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt Küldöttgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontokban.

 

Az ismételt időpontra kitűzött Küldöttgyűlés napirendi pontjai azonosak a 2024. május 22. nap 9 órájára kitűzött Küldöttgyűlés napirendi pontjaival.

 

Az Egyesület Küldöttgyűlésére tisztelettel meghívjuk és megjelenésére számítunk.

 

 

A Küldöttgyűlés napirendi pontjai:

 

 1. Elnöki megnyitó
 2. Beszámoló a hároméves (2021-2023) stratégia és cselekvési terv teljesítéséről. A beszámoló megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
 3. Az Egyesület Igazgatótanácsának írásbeli beszámolója az Egyesület 2023. évi munkájáról, a beszámoló megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
 4. Az Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2023. évi tevékenységéről (előadó: Dr. Zamecsnik Péter)
 5. Az Egyesület könyvvizsgálója által auditált 2023. évi pénzügyi tevékenységről szóló éves beszámoló előterjesztése, döntés a beszámoló elfogadásáról (előadó: Baráth Ágnes)
 6. Az Egyesület hároméves (2024-2026) stratégiájának és cselekvési tervének megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
 7. Az Egyesület 2024. évi költségvetésének előterjesztése, a költségvetés megvitatása és elfogadása. A 2024-2026. év közötti hároméves költségvetés előterjesztése, a hároméves költségvetés megvitatása és elfogadása (előadó: Dr. Csurgó Ottó)
 8. Egyebek

 

 

A meghívóhoz mellékeljük:

 

 • A beszámolót az Egyesület 2021-2023-as stratégiájának lezárásáról
 • Az Egyesület Igazgatótanácsának 2023. évi írásbeli beszámolóját és üzleti jelentését
 • Az Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentését
 • Az Egyesület könyvvizsgálója által auditált pénzügyi beszámolót (melynek része a mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) az Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról
 • Az Egyesület hároméves (2024-2026) stratégiáját
 • Az Egyesület 2024. évi költségvetésének tervezetét
 • Az Egyesület 2024-2026. évi hároméves költségvetésének tervezetét

 

 

A napirendhez tartozó iratok (mellékletek) megtekinthetőek ügyfélfogadási időben a MÜBSE székelyén (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. IV/5.) is.

 

Budapest, 2024. május 7.