Tájékoztatás - Tartamengedményes záradékkal kapcsolatbanEgyesületünk több tagja érdeklődött a tartamengedményes záradék szabályainak értelmezéséről. Erre figyelemmel az alábbiakban kívánjuk egyértelművé tenni a biztosítási szerződés felmondását 3 évre kizáró tartamengedményes záradék elfogadó nyilatkozatával kapcsolatban felmerült kérdéseket:

A MÜBSE -a Ptk 6:466 §. (4) bek. és a biztosítási feltétel 1.sz. záradéka alapján – kizárólag abban az esetben jogosult az általa a szerződés hosszabb tartamára (3 év) tekintettel nyújtott díjengedmény visszakövetelésére, amennyiben a biztosított a biztosítási szerződést egyoldalú nyilatkozattal felmondja.

 Amennyiben az ügyvéd nyugdíjba vonul, vagy tartós betegség miatt törlését, vagy más okokból praxisának szünetelését kéri, nem a biztosítási szerződés felmondása történik részéről.  Ezekben az esetekben – az Egyesülethez benyújtott kamarai határozat alapján - a biztosítási szerződést az Egyesület megszünteti. Ugyanez vonatkozik azon esetekre, amikor az ügyvéd fegyelmi büntetésként felfüggesztés, vagy kizárás büntetést kap.

Reméljük a fentiekkel sikerült a tagjainkban felmerült kétségeket eloszlatni.