Egyesületünk tevékenysége karbonsemleges
Hírek, információk
HIRDETMÉNY
2024. 05. 07
A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének Igazgatótanácsa az Egyesület 2024. évi Küldöttgyűlését 2024. május hó 22. napjának de. 9 órájára tűzte ki az Egyesület székhelyére (1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 8.). Tájékoztatjuk a t. Küldötteket, hogy amennyiben a meghívóban megjelölt időpontra meghirdetett Küldöttgyűlés nem határozatképes, úgy ez esetben az Igazgatótanács a megismételt Küldöttgyűlést az Egyesületi Alapszabály VI. fejezet 6.3. pontjában foglaltaknak megfelelően: 2024. május hó 27. napjának (hétfő) 11.00 órájára tűzi ki az EDUTUS Ház-Falk1 Rendezvényközpont (1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.) Ereky István Konferencia termében.
Díjvisszatérítéssel járó ajánló program
2024. 03. 05
Amennyiben a MÜBSE-nél hatályban lévő biztosítási szerződéssel rendelkező egyesületi tag igazolható ajánlása alapján egy másik ügyvéd belép az Egyesületbe és új ügyvédi felelősségbiztosítási szerződést köt, amelyet díjfizetéssel legalább egy éves időtartamban hatályban tart, az egyesület az ajánló biztosított tag részére díjvisszatérítést nyújt.
Fenntartható ügyvédi praxis pályázat
2024. 03. 05
A MÜBSE stratégiai célul tűzte ki, hogy kiemelten kezeli a fenntarthatóságot saját működésében + segítséget nyújt minden tagja számára a negatív környezeti hatások felismerésében és csökkentésében. Lehetőséget teremt az ügyvédi praxisok karbonlábnyomának meghatározásához, a fenntartható működés elérését pedig ingyenes szakmai anyagokkal is támogatja.
Tájékoztatás a tartamengedményes záradékkal kapcsolatban
2024. 03. 10
Tartamengedmény záradék megkötésével a szerződő fél/biztosított szerződés felmondási jogának kizárása mellett a biztosítás éves díjából 6% engedményben részesül. Az Egyesület kizárólag akkor jogosult a szerződés hosszabb tartamára tekintettel általa nyújtott díjengedmény visszakövetelésére, ha a biztosítási szerződés a hároméves tartamon belül, a biztosított részéről történő felmondás miatt szűnik meg.
41 megszerezhető kredit
2024. 03. 05
Kreditszerzés - Műhibák elkerülése! A MÜBSE kínálatában már 9 akkreditált szakmai anyag szerepel, melyekkel összesen 41 kredit szerezhető