Egyesületünk tevékenysége karbonsemleges
Hírek, információk
Perfekt TRAVEL Ügyvédi Utasbiztosítás
2024. 07. 05
2024.07.01-i kezdettel új szolgáltatással bővült a MÜBSE által a tagjai részére nyújtott szolgáltatások köre. Bevezetésre került a Perfekt Ügyvédi Biztosítási termékcsalád új „tagja”: a Perfekt TRAVEL Ügyvédi Utasbiztosítás, mely európai utazásaihoz alanyi jogon, minden tagunknak jár.
Dr. Csurgó Ottó - temetés - köszönet
2024. 06. 20
A súlyos betegségben, tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Csurgó Ottót, a hazai biztosítási szakma kiemelkedő alakját, ügyvédet, a MÜBSE ügyvezetőjét, c. egyetemi docenst, az AIDA Nemzetközi Biztosítási Jogi Szövetség elnökségének tagját a Család, a MÜBSE munkatársai, a Magyar Ügyvédi Kamara és a területi ügyvédi kamarák számos vezetője, a biztosítási szakma kiemelkedő képviselői, számos kollegája, barátok, ismerősök 2024. június 18-án kísérték utolsó útjára a III. kerület Tamás utcai urnatemetőben.
Díjvisszatérítéssel járó ajánló program
2024. 03. 05
Amennyiben a MÜBSE-nél hatályban lévő biztosítási szerződéssel rendelkező egyesületi tag igazolható ajánlása alapján egy másik ügyvéd belép az Egyesületbe és új ügyvédi felelősségbiztosítási szerződést köt, amelyet díjfizetéssel legalább egy éves időtartamban hatályban tart, az egyesület az ajánló biztosított tag részére díjvisszatérítést nyújt.
Fenntartható ügyvédi praxis pályázat
2024. 03. 05
A MÜBSE stratégiai célul tűzte ki, hogy kiemelten kezeli a fenntarthatóságot saját működésében + segítséget nyújt minden tagja számára a negatív környezeti hatások felismerésében és csökkentésében. Lehetőséget teremt az ügyvédi praxisok karbonlábnyomának meghatározásához, a fenntartható működés elérését pedig ingyenes szakmai anyagokkal is támogatja.
Tájékoztatás a tartamengedményes záradékkal kapcsolatban
2024. 03. 10
Tartamengedmény záradék megkötésével a szerződő fél/biztosított szerződés felmondási jogának kizárása mellett a biztosítás éves díjából 6% engedményben részesül. Az Egyesület kizárólag akkor jogosult a szerződés hosszabb tartamára tekintettel általa nyújtott díjengedmény visszakövetelésére, ha a biztosítási szerződés a hároméves tartamon belül, a biztosított részéről történő felmondás miatt szűnik meg.
41 megszerezhető kredit
2024. 03. 05
Kreditszerzés - Műhibák elkerülése! A MÜBSE kínálatában már 9 akkreditált szakmai anyag szerepel, melyekkel összesen 41 kredit szerezhető
HIRDETMÉNY
2024. 05. 07
A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének Igazgatótanácsa az Egyesület 2024. évi Küldöttgyűlését 2024. május hó 22. napjának de. 9 órájára tűzte ki az Egyesület székhelyére (1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 8.). Tájékoztatjuk a t. Küldötteket, hogy amennyiben a meghívóban megjelölt időpontra meghirdetett Küldöttgyűlés nem határozatképes, úgy ez esetben az Igazgatótanács a megismételt Küldöttgyűlést az Egyesületi Alapszabály VI. fejezet 6.3. pontjában foglaltaknak megfelelően: 2024. május hó 27. napjának (hétfő) 11.00 órájára tűzi ki az EDUTUS Ház-Falk1 Rendezvényközpont (1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.) Ereky István Konferencia termében.
Gyászjelentés
2024. 06. 03
Elhunyt Dr. Csurgó Ottó a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (MÜBSE) ügyvezetője. A több, mint tízezer ügyvéd Biztosító Egyesületének tevékenységét professzionálissá fejlesztő dr. Csurgó Ottó elhunyta az egész magyar ügyvédség és a biztosítási szakma nagy vesztesége. Emlékét megőrizzük, dr. Csurgó Ottót a Magyar Ügyvédi Kamara és a MÜBSE saját halottjának tekinti.
Gyászjelentés
2024. 06. 05
Fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Csurgó Ottó ügyvezető úrtól 2024. június 18-án 13:15 órakor veszünk végső búcsút a Tamás utcai Urnatemetőben (1038 Budapest, Tamás u. 15.).